Fundatie voor Christelijke Belangen te Tiel

Spieringprijs voor de zorg

Er gebeuren de moois

te dingen in de zorg! Dat bewijst de Spieringprijs. Elke twee jaar looft de Fundatie voor Christelijke Belangen te

Tiel een prijs uit voor een vernieuwend initiatief in de zorg in de wijde regio Rivierenland.

Een goed plan of een nieuwe aanpak waarmee patiënten of cliënten gebaat zijn, omdat ze meetellen als uniek persoon. De prijs bestaat uit een flink geldbedrag voor het project en mooi beeldje. De prijs is genoemd naar de zusters Spiering die in Tiel het ziekenhuis Bethesda stichtten, later opgegaan in ziekenhuis Rivierenland.

Wie zo'n initiatief kent en het voor de prijs wil nomineren, kan bij de voorzitter van de jury, B.F. van Verschuer,  bernardvanverschuer@gmail.com, nadere informatie over de Spieringprijs krijgen.

 

 

 

Hieronder impressies van de prijzen in de voorgaande jaren, ter inspiratie!

 

 

 

 

 

 

Spieringprijs 2016, het buddyproject binnen Pluryn in Nijmegen

uit een brief aan de andere genomineerden

De jury van de Spieringprijs2016 heeft besloten de prijs toe te kennen aan het buddy-project van Pluryn in Nijmegen e.o.. Pluryn is een instelling die woonvoorzieningen onder begeleiding voor jongeren met een verstandelijke beperking, onder wie ook mensen die op basis van een veroordeling in de instelling verblijven. Het project, gestart op bas

is van een advies van de cliëntenraad, beoogt in leefgroepen de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen doordat een van de cliënten de rol van buddy op zich neemt voor haar of zijn medebewoners. Zo’n buddy kan vanuit eigen inzicht en ervaring en dankzij verdergaande scholing en coaching gaan bijdragen aan het introduceren van nieuwe bewoners, aan opvang van medebewoners, aan de sfeer in de groep en aan de-escalatie bij spanningen. De jury was onder de indruk van de wijze waarop in een moeilijke omgeving gewerkt wordt aan zorgvernieuwing waarbij de inzet van de bewoners wordt gehonoreerd en ondersteund. We hopen dat de prijs zal bijdragen aan de erkenning die dit project verdient.

 

Spieringprijs 2014, woonzorgcentrum De Leyenstein in Kerkdriel

gedicht van een medewerkster bij de uitreiking  

DEMENTIE

Als ik zo oud geworden ben,

Dat ik geen mens meer herken,

Vind ik best akelig en doodeng.

 

Niet eens jouw naam meer weet,

Pak dan mijn hand heel even beet,

Mens, ben zo bang dat ik je vergeet.

 

Zeg me hallo en geen gedag,

Laat me voelen dat je me mag,

Vervreemd niet door mijn gedrag

 

Vergeet niet dat ik iemand ben!

 

Dagelijks proberen wij aan te sluiten bij de belevingswereld van onze cliënten.

Dit doen we in de dagelijkse zorg, maar ook door samen met onze cliënten te koken uit onze moestuin. Te zorgen voor de kippen en geld te verdienen met onze brocanterie.

Voor deze initiatieven hebben wij een prijs mogen ontvangen waarvoor wij u graag willen bedanken. Met het geld zullen wij proberen om samen met onze cliënten te leven, te zorgen en te werken, waarin iedereen mag zijn wie hij is!

Nadieh Leerinintveld

 

Winnaars van de Spieringprijs 2012 en 2010

In 2012 het project Idéfix binnen de jeugdpsychiatrie (Karakter in Ede) met als doel vermindering van de opname van kinderen in een psychiatrisch centrum en verbetering van de intensieve psychiatrische begeleiding thuis. Professionals van de kliniek worden geschoold ten behoeve van deze thuisbegeleiding.

In 2010 het COPD-project van ziekenhuis Rivierenland samen met de Stichting Zorgcentra Rivierenland met als doel de laatste levensfase van ernstig zieke patiënten beter te laten aansluiten bij hun eigen wensen. Een tussentijd wordt mogelijk gemaakt waarin de betrokkende deze vragen in alle rust kan overwegen.